testkamer: Kaboom hotel

Vandaag, tijdens de bekendmaking van de naam van het nieuwste hotel in Wyck, mochten wij alvast een preview geven van wat er zich binnen de muren allemaal gaat afspelen. de “proefkamer” staat dan ook vol met mock-ups en prototypes van hetgeen op dit moment in productie is genomen - erg bijzonder om dit, in deze fase van de bouw, al te mogen laten zien aan de pers.